Verzoek indienen

U kunt een verzoek om openbaarmaking van informatie doen bij de gemeente

Wij maken steeds meer informatie uit eigen beweging openbaar. De openbaar gemaakte informatie kunt u op deze website vinden. Staat de informatie waar u naar op zoek bent er toch niet bij? Dan kunt u een verzoek indienen op grond van de Wet open overheid, ook wel “Woo-verzoek” genoemd. De Woo regelt het recht van inwoners op toegang tot publieke informatie. Daarbij heeft de wet als doel de transparantie van de overheid te verbeteren. Voor inwoners betekent dit bijvoorbeeld dat overheidsinformatie goed vindbaar moet zijn.

Een verzoek indienen via e-formulier

U kunt een Woo-verzoek  indienen via een e-formulier.
Dit is de snelste manier om een Woo-verzoek in te dienen:

Woo-verzoek indienen

Het is niet mogelijk een Woo-verzoek per e-mail in te dienen. 

Een verzoek schriftelijk indienen

U kunt een Woo-verzoek ook schriftelijk indienen.
Een schriftelijke verzoek verstuurt u naar:  Postbus 8, 5690 AA Son en Breugel.

Geef zo duidelijk en specifiek mogelijk aan over welke bestuurlijke aangelegenheid u openbaarmaking van informatie wenst

 • Vermeld om welke soort documenten het gaat en op welke tijdsperiode uw verzoek betrekking heeft. 
 • U richt een Woo-verzoek aan een bestuursorgaan. Dit is meestal het college, maar uw verzoek kan bijvoorbeeld ook bestemd zijn voor de gemeenteraad of de burgemeester. 
 • U moet het verzoek voorzien van uw naam, adres en de datum.

Aan het openbaar maken van informatie zijn verschillende voorwaarden verbonden

Deze voorwaarden houden in dat:

 • de informatie aanwezig is bij de gemeente 
 • de informatie geen betrekking heeft op:
  • de staatsveiligheid
  • zaken waardoor de Koning of regering in gevaar komen
  • persoonsgegevens (UAVG – Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming).

Ook kan de gemeente om andere redenen besluiten de informatie niet openbaar te maken. Denk bijvoorbeeld aan informatie over:

 • opsporing en vervolging van strafbare feiten
 • economische of financiële belangen van de gemeente
 • waarin vertrouwelijke gegevens van bedrijven staan
 • inspectie, controle en toezicht door de overheid
 • persoonlijke levenssfeer van personen (AVG)

Wij beslissen binnen 4 weken na de dag van ontvangst op uw verzoek

Mocht het een zeer omvangrijk of complex verzoek zijn dan mogen wij deze termijn met 2 weken verlengen. Daar stellen wij u dan van op de hoogte.

Wij publiceren de gevraagde informatie op deze website onder de categorie “Woo-verzoeken”

Wij sturen de beslissing op het Woo-verzoek naar u toe per mail, per post of beide: deze keuze is aan u. 
Dit geeft u bij het doen van uw verzoek alvast aan.

Voor het maken van kopieën kunnen wij kosten in rekening brengen

 • Wenst u de informatie schriftelijk per post te ontvangen? Dan kunt u onderstaande tabel raadplegen voor de kosten die eventueel in rekening worden gebracht. 
 • Wenst u de informatie digitaal te ontvangen? Dan is het kosteloos. 
   
TarieventabelA4-formaatA3-formaat
Zwart-wit per kopie€0,05€0,10
Kleur per kopie€0,20€0,40

Wij vragen een vergoeding vanaf de 21e pagina. 

U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met de beslissing over uw verzoek

Doe dit binnen 6 weken na de beslissing.

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact op

Heeft u vragen over de Wet open overheid of over het indienen van een Woo-verzoek? Dan kunt u contact opnemen met de Woo-contactpersoon via het algemeen nummer:  0499 - 491 491